Zes ton uit Waddenfonds voor landbouwproject Spaarwater

Het project Spaarwater, dat verzilting van de Waddenkust moet tegengaan krijgt een bijdrage van bijna zes ton uit het Waddenfonds. Het is voor het eerst dat een landbouwproject een bijdrage krijgt uit het fonds.
In het project wordt de komende jaren op drie boerenbedrijven in Groningen , Friesland en Noord-Holland onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn tegen de verzilting van landbouwgrond. In Groningen gaat het om een bedrijf in Borgsweer.
De komende jaren zal verzilting van landbouwgrond toenemen door de stijging van de zeespiegel. Er komt meer zout in de grond terecht en dat is funest voor de landbouwgewassen. Door zoet water gebruiken bij het beregenen, betere drainage en minder gebruik van meststoffen moet de verzilting worden tegen gegaan.