Asielzoekerscentrum in Bellingwolde weer open

Het asielzoekerscentrum in Bellingwolde gaat op 1 oktober weer open. Het college van B&W van Bellingwedde is hiermee akkoord gegaan.
Het azc werd eind 2011
, maar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil het centrum nu weer openen voor minimaal twee jaar. Er kunnen maximaal 345 mensen worden gehuisvest.
Het COA heeft een beroep gedaan op de gemeente Bellingwedde, omdat het te maken heeft met een toename van het aantal asielzoekers. Er worden meer vluchtelingen uit Syrië verwacht vanwege de burgeroorlog die in dat land woedt. Ook de uitstroom van minderjarige asielzoekers, die recht hebben op een woning, gaat langzamer dan verwacht.

Informatiebijeenkomst

Volgende week donderdag is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden in dorpshuis De Meet in Bellingwolde. Overigens zijn er volgens het COA geen plannen om nog meer gesloten asielzoekerscentra in de provincie Groningen te heropenen.