SKSG gaat dertig banen schrappen

De Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) moet opnieuw reorganiseren. Er verdwijnen dertig van de 450 fulltimebanen onder de pedagogisch medewerkers.
Hoeveel mensen er uiteindelijk werkloos worden, is nog onduidelijk. Veel van de 'leidsters' werken in deeltijd.
SKSG moet reorganiseren omdat er steeds minder kinderen naar de opvang gaan. Het is door maatregelen van het Rijk veel duurder geworden en veel ouders zijn hun baan kwijtgeraakt door de crisis. De SKSG heeft de terugloop lange tijd geprobeerd op te vangen door natuurlijk verloop en gunstige regelingen voor mensen die vrijwillig hun baan opzeggen, maar dat is niet meer voldoende.