Windpark Oostermoer zaait verwarring

© Jos Schuurman / FPS
Een brief over de windmolenplannen voor de Veenkoloniën heeft verwarring gezaaid onder inwoners van Annerveenschekanaal.
Bij hen viel een brief in de bus met de vraag of ze willen participeren in Windpark Oostermoer en of ze naar een bijeenkomst willen komen. In de gebiedsvisie van de provincie Drenthe wordt het gebied bij Annerveenschekanaal niet genoemd. Door de brief wisten de inwoners niet meer of er nu wel of geen windpark mag komen.
Volgens gedeputeerde Rein Munniksma komt dit initiatief niet vanuit de provincie, maar van een groep boeren uit de buurt. De provincie vindt het gebied rond Annerveenschekanaal ongeschikt voor het plaatsen windmolens en dat blijft zo, aldus Munniksma.