Hoogleraar uit kritiek op plannen Zuidelijke Ringweg

Er is nooit goed onderzocht of de aanpak voor de Zuidelijke Ringweg wel de beste is. Dat concludeert hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee van de Technische Universiteit in Delft, nadat hij op verzoek van RTV Noord de stukken heeft bekeken.
De Zuidelijke Ringweg gaat in 2015 op de schop om de stad bereikbaar te houden. Het Julianaplein wordt ongelijkvloers, er komen extra rijstroken en nieuwe aansluitingen. Maar waarom die aanpak de beste is, is niet goed onderbouwd. Er ontbreekt cruciale informatie, aldus de hoogleraar.
Volgens Van Wee hoort bij dit soort grote projecten een kosten-batenanalyse gemaakt te worden van meerdere varianten. Daarin worden kosten voor bijvoorbeeld aanleg en onderhoud berekend en baten als reistijdwinst. Ook gevolgen als geluidshinder en luchtkwaliteit worden bekeken en uitgedrukt in euro's. Dit moet voor een aantal mogelijke oplossingen gebeuren, zodat je kunt berekenen welke variant de maatschappij het meeste oplevert.

Quickscan

Voor de aanpak van de ringweg is er in 2006 alleen een quickscananalyse gemaakt. Van Wee: "Die scan was alleen op hoofdlijnen en ging over een pakket aan maatregelen voor het Noorden van het land. Er is geen losse gedegen kosten-batenanalyse voor de ringweg uitgevoerd waarin de voor-en nadelen systematisch zijn onderzocht."

Beste besluit

Dat heeft volgens Van Wee gevolgen: "Je weet dus niet of je het beste besluit neemt. En je weet sowieso niet wat de effecten van dat besluit zijn. Dus ook al blijkt het achteraf een prima besluit te zijn, je kunt niet uitleggen aan de bevolking waarom je ervoor hebt gekozen. Tegenstanders zullen daardoor ook een ontevreden gevoel hebben. Ze blijven zitten met de vraag of hetzelfde besluit ook genomen zou zijn als er meer onderzoek naar de gevolgen was gedaan."

Van groot belang

Van Wee vindt het dan ook kwalijk dat bij het besluit over de ringweg een gedegen kosten-batenanalyse ontbreekt. "Er is de laatste jaren steeds meer druk om besluiten te versnellen. Daardoor is het huiswerk minder gedegen dan vroeger. Ik vind dat jammer. Ik vind het voor de kwaliteit van de democratie van groot belang dat degenen die besluiten moeten nemen over dit soort projecten goed geïnformeerd zijn", aldus de hoogleraar Transportbeleid.
Maandagmiddag om 16.00 uur begint de eerste inspraakbijeenkomst over de plannen voor de ringweg in Martiniplaza.