Lopster raad teleurgesteld over rapporten Kamp

De gemeenteraad van Loppersum is zwaar teleurgesteld over de recent verschenen rapporten van minister Kamp over de aardbevingen in het gebied. Vooral de resultaten en de conclusies in de rapporten vallen tegen volgens de raad.
De raad heeft dit maandag in een brief aan de minister kenbaar gemaakt. Hierin schrijft ze onder andere erkenning te missen van de ernst van de problematiek. Ook mist ze een krachtige inzet om alle negatieve effecten van de gaswinning te compenseren.
Verder schrijft de raad graag nogmaals met de minister in gesprek te willen, mocht de gelegenheid zich voordoen.