Gemeenteraad wil beter worden geïnformeerd over Outlet Center

De gemeenteraad van Oldambt wil beter op de hoogte worden gehouden over de mogelijke komst van een Factory Outlet Center naar Winschoten.
De SP en de VCP hebben al diverse keren schriftelijk vragen gesteld over de stand van zaken. Beide partijen hebben het idee dat het college al verder gevorderd is dan naar buiten wordt gebracht.
D66-fractievoorzitter Johnny de Vos vindt het maar niks dat hij vooral via de media op de hoogte wordt gehouden over de ontwikkelingen. "We moeten hier in de raad toch eerst eens kaders afspreken, zodat het college ook goed een gesprek aan kan gaan."
De afgelopen weken is al veel gespeculeerd over locaties, het college praat met in ieder geval twee investeerders, maar wethouder Hans Polman houdt de kaarten voorlopig stevig tegen de borst gedrukt. Hij zegt zich wel te kunnen vinden in de opmerkingen van De Vos, maar ontkent dat hij, zoals de VCP vermoedt, al tekeningen heeft van een Factory Outlet Center in het Winschoter stadspark.