'Rijk en provincie moeten Aldel overeind houden'

Verschillende organisaties, waaronder VNO-NCW Noord en MKB Noord, roepen de provincie Groningen en het Rijk op om alles in het werk te stellen om Aldel overeind te houden. Ze bepleiten gelijke Europese regelgeving.
Lambert Zwiers, directeur van VNO-NCW Noord en MKB Noord, vindt dat het een speerpunt van de regering moet zijn om de regels op de Europese energiemarkt zo snel mogelijk gelijk te trekken met andere Europese landen.
Als aluminiumsmelter is Aldel in Nederland een grootverbruiker van energie. De stroom is in ons land duurder dan in andere landen. Daarom importeert Aldel stroom uit Duitsland. Hiervoor moet Aldel een fikse importheffing betalen. Bedrijven in andere landen hebben dit nadeel niet.

Banenverlies

Aanvankelijk zouden Rijk en de provincie de aluminiumsmelter een overbruggingskrediet van vier miljoen euro geven. Dit gaat nie door omdat zowel Rijk als provincie weinig vertrouwen erin hebben dat er toekomst in het bedrijf zit. Hierdoor staan er minstens achthonderd banen op de tocht. Volgens Zwiers gaat het om meer. "Voor elke baan in de maakindustrie die wordt geschrapt, verdwijnen er twee achterliggende banen."
De werkgeversorganisaties hebben een gezamenlijke brandbrief aan minister Kamp van Economische Zaken gestuurd waarin ze aandringen op steun voor Aldel.