'Limiet op dancefeesten in het Stadspark'

Er komt waarschijnlijk een limiet op het aantal dancefeesten op de draf- en renbaan in Groningen. De feesten moeten meer verspreid worden over de hele stad, vindt de raad.
Een groot aantal partijen in de Groninger gemeenteraad wil zo tegemoet komen aan de overlast die veel omwonenden ervaren. De laatste jaren is het aantal feesten in het stadspark fors gegroeid. Vooral afgelopen zomer waren er veel feesten. Tot ergenis van omwonenden die vooral klagen over de bastonen.
De kwestie werd onlangs op de agenda gezet door de SP. "We krijgen heel veel meldingen van mensen die het echt zat zijn, dit kan niet zo door gaan", zei SP-raadslid Nicole Temmink. De partij pleitte voor een lagere norm voor bastonen, maar dat gaat veel partijen te ver. Wel wil een meerderheid van de raad een grens aan het aantal dancefeesten op de draf- en renbaan. Wim Moes van de PvdA "Je zou de feesten bijvoorbeeld kunnen verspreiden over meerdere locaties in de stad, zodat de overlast zich niet concentreert op één plek."

Rolling Stones

Het CDA wil helemaal geen dancefeesten meer in de buurt van woonwijken. Fractievoorzitter Anne Kuik zei tijdens het debat: "dance- en trancefeesten zijn niet geschikt voor buitenlocaties vlakbij woningen. Organiseer ze ergens binnen, of op een afgelegen bedrijfsterrein". De harde lijn van het CDA kreeg amper bijval. Alleen de Stadspartij wil ook af van de dance: "Wij zien liever een optreden van de Rolling Stones", zei raadslid Amrut Sijbolts.

Overleg

Van alle partijen hield de fractie van D66 als enige een positief pleidooi voor de dancefeesten in het stadspark. Raadslid Gabrielle van der Meulen: "Wij willen een bruisende stad en grote evenementen, met goed overleg tussen alle betrokkenen kun je ook veel bereiken."

College

De wethouders Van der Schaaf, Seton en Visscher deden tijdens het debat een toezegging nog voor de zomer van 2014 terug te komen op het evenementenbeleid in de stad. Dan wordt ook duidelijk of en hoe vaak er dancefeesten in het stadspark gehouden mogen worden.

Drafsport

Tijdens het debat werd ook nog gepraat over de drafsport in het Stadspark. Ook daarover komt de raad nog te spreken. Veel partijen willen meer informatie voordat ze besluiten de drafsport in het stadspark te beëindigen.