Brandveiligheidschecks in honderd huizen

© FPS/Jos Schuurman
De regionale Brandweer Groningen doet in de maand oktober in honderd huizen in de regio brandveiligheidschecks. De bewoners krijgen bovendien gratis twee rookmelders geplaatst.
Met de maatregelen, tijdens de brandpreventieweken, wil de brandweer het aantal branden in woningen verminderen. Dit jaar ligt de nadruk op de schadelijke gevolgen van het inademen van rook.
Vooral ouderen zijn in deze campagne de doelgroep, omdat woningbranden relatief vaak voorkomen bij 65-plussers.