Partijen tegen stopzetten subsidie dierenopvang

De Partij voor de Dieren, Stadspartij en PvdA in Groningen protesteren tegen het plan van de gemeente om de subsidie aan het Dierenopvangcentrum Groningen stop te zetten.
De Dierenopvang, voorheen 't Hemelrijk, is een erkende instelling die jaarlijks 3000 tot 4000 dieren in nood opvangt.
De partijen willen van B en W weten waarom de Dierenopvang niet net als andere instellingen met tien procent wordt gekort. Ook willen ze weten wat de gemeente dan gaat doen om dieren in nood op te vangen.