Zonnepanelen vormen gevaar voor brandweerlieden

© Flickr / M. Breet
De brandweer heeft steeds meer last van zonnepanelen bij het blussen van branden.
De panelen verschijnen op steeds meer daken, maar ze kunnen bij bluswerkzaamheden een gevaar vormen voor brandweerlieden, omdat ze stroom leveren aan het net en er dus gevaar bestaat voor elektrocutie.
Daarom is maandag een brandweertraining van start gegaan in Sappemeer, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan zonnepanelen. Duizenden brandweerlieden uit het Noorden doen mee aan de oefening.