College Tynaarlo overleeft op het nippertje

De wethouders van Tynaarlo mogen blijven zitten. Ze overleefden dinsdagavond op het nippertje een motie van wantrouwen. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering over het dossier Heijerman.
De raad van Tynaarlo besprak een
over de kwestie Heijerman en had veel kritiek op de handelwijze van het college in de zaak. Een motie van wantrouwen haalde het niet. Een motie van afkeuring wel, die door de gehele raad werd gesteund.

Veertien tegen negen

De motie van wantrouwen, van Gemeentebelangen en D66, werd met veertien tegen negen stemmen verworpen. Opmerkelijk genoeg liet oppositiepartij Leefbaar Tynaarlo de motie sneuvelen door uiteindelijk tegen te stemmen. Fractievoorzitter Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo kreeg zijn fractieleden Peter van Mombergen en René Kraaijenbrink niet zover, om alle vier wethouders naar huis te sturen. "Dit zou de chaos alleen maar groter maken en wat kost dat allemaal wel niet, om die wethouders naar huis te sturen. Dus wat schiet je er verder mee op?", aldus de fractieleden.

Albert Kalk

Opvallend was de inbreng van PvdA-raadslid Albert Kalk. Hij wilde alle vier wethouders naar huis sturen en burgemeester Adema met twee nieuwe wethouders van buitenaf puin laten ruimen tot aan de raadsverkiezingen. Kalk nam daarmee een ander standpunt in dan zijn fractie. Maar door de opstelling van Leefbaar Tynaarlo had zijn minderheidsstandpunt geen gevolgen voor het college, waar ook de PvdA in zit. Wel is bevestigd dat er al twee mogelijke vervangers voor de wethouders klaar stonden, uit voorzorg. Wie dat zijn is niet bekend.

Extern onderzoek

Een belangrijke uitkomst van de vergadering is verder de komst van een extern onderzoek naar de angstcultuur bij de gemeente. Via een motie van Leefbaar Tynaarlo, die door een meerderheid werd gesteund, kreeg burgemeester Adema de opdracht om zo snel mogelijk dit onderzoek in te stellen, maar dan wel zonder bemoeienis van de wethouders en de gemeentesecretaris. Die staan buitenspel, om het onderzoek zo onafhankelijk mogelijk te laten verlopen.

Ziek thuis

De raad stemde niet over de positie van burgemeester Frank van Zuilen, die sinds juni ziek thuis zit. Volgens de fracties is dat uiteindelijk een zaak voor de vertrouwenscommissie, die zich over de herbenoeming moet buigen. Volgend jaar zou Frank van Zuilen (VVD) herbenoemd moeten worden. De kans dat dit gebeurt, is nihil.
Financieel topambtenaar Henk Heijerman werd vorig jaar oktober geschorst omdat hem plichtsverzuim en niet-integer gedrag werd verweten. Na twee onderzoeken volgde opmerkelijk genoeg eervol ontslag en kreeg Heijerman een riante financiële regeling mee. Burgemeester Frank van Zuilen meldde zich vervolgens ziek.