ROOS: terug naar vijf regionale mediabedrijven

Nederland moet vijf regionale mediabedrijven krijgen. De huidige dertien regionale omroepen moeten daarvoor intensief gaan samenwerken. Dat staat in het plan 'Toekomstvenster' van ROOS, het samenwerkingsverband van de regionale omroepen in ons land.
Het toekomstplan is een tegenreactie op het plan dat de Nederlandse Publieke Omroep vrijdag presenteerde. Daarin staat dat de regionale omroepen samengevoegd moeten worden met de landelijke omroep en hun zelfstandigheid verliezen. De regionale zenders zijn het hier niet mee eens.
In het ROOS-plan wordt ingezet op intensieve samenwerking tussen de verschillende regionale omroepen. Daardoor ontstaan in de toekomst waarschijnlijk vijf omroepclusters.
De regionale omroepen hebben hun visie aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker van Cultuur.