Veel belangstelling voor Zorgcoöperatie Loppersum

De eerste inwonersbijeenkomst van de pas opgerichte Zorgcoöperatie Loppersum trok dinsdagavond veel belangstellenden.
Het dorpshuis was te klein voor alle geïnteresseerden. Volgens de initiatiefnemers, die twee jaar bezig zijn geweest met de voorbereiding, maakt de aanloop duidelijk dat er behoefte is aan onderlinge hulp. De Zorgcoöperatie wil grotere en kleinere netwerken vormen zodat Lopsters met elkaars hulp langer op eigen benen kunnen staan.