Stukje Schiermonnikoog wordt weer zee

De kilometers lange stuifdijk op Schiermonnikoog wordt mogelijk doorgestoken.
De dijk is eind vijftiger jaren mede aangelegd om de Groninger kust een stukje veiliger te maken. Onderzoeksinstituut Imares denkt dat het doorsteken van de dijk op de zogenaamde eilandstaart voor meer planten- en dierensoorten zorgt.
Nu lijken de uitgestrekte kwelders ten zuiden van de stuifdijk door die dijk heel snel te verouderen met als gevolg een verarming van de biodiversiteit. Wanneer de dijk wordt doorgestoken en onder ruwe omstandigheden het zeewater weer over de kwelder stromen kan, kan door zandafzetting het eiland mogelijk ook weer beter meestijgen met een stijgende zeespiegel.