Nog geen oplossing voor bedreigde boerderij

De NAM is er nog niet in geslaagd een oplossing te vinden voor een bejaard echtpaar uit Middelstum. De boerderij van het echtpaar, in het buitengebied van Middelstum, dreigt in te storten bij een volgende aardbeving.
Een maand geleden heeft de NAM het echtpaar geëvacueerd. Het is te gevaarlijk in het woonhuis. Toch zijn de bewoners gedeeltelijk teruggekeerd. Ze wonen overdag weer in de boerderij.
Tot nu toe hadden de autoriteiten en de NAM de locatie geheim gehouden. RTV Noord heeft de boerderij toch gevonden.
Het grootste probleem zit in het nieuwere woonhuis van de eeuwenoude boerderij. In de muren zitten brede, lange scheuren. Ook de fundering is aangetast. Het huis is daardoor scheef gezakt. Dat probleem is al in een eerder stadium ontstaan, nadat het grondwaterpeil in de omgeving sterk was gedaald. De aardbevingen hebben de situatie verergerd.
Het echtpaar wil niet reageren en verwijst naar de NAM. Die laat weten dat er samen met de bewoners wordt gezocht naar een definitieve oplossing. Er wordt gesproken over verschillende varianten. Daarbij gaat het zowel om nieuwbouw op dezelfde plek als de aankoop van de boerderij door de NAM. Volgens de woordvoerder is nog niet te zeggen hoe lang de onderhandelingen gaan duren.
In Noord Vandaag op TV Noord zijn zaterdagavond de beelden te zien van het eerste pand in Groningen dat als gevolg van dreigende aardbevingen moest worden ontruimd.