Inwoners Garsthuizen mogen archeologisch onderzoek doen

Het kerkje van Garsthuizen
Het kerkje van Garsthuizen © Suzanne Stoppels
Inwoners van Garsthuizen mogen, samen met archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen, een archeologisch onderzoek gaan uitvoeren. Dit gebeurt op de wierde, waar het oude, vervallen kerkje van Garsthuizen op staat.
Informatiecentrum

Het archeologisch onderzoek is een onderdeel van het plan om het vervallen kerkje om te bouwen tot
van de Stichting Oude Groninger Kerken. “We staan aan het begin van een grote verandering voor de kerk van Garsthuizen”, zegt woordvoerder Marie-Lou Grégoire van de Stichting Restauratie kerk Garsthuizen. “Als alles goed gaat, wordt de kerk waarschijnlijk afgebroken en voordat er weer opnieuw gebouwd gaat worden, wordt er eerst archeologisch onderzoek verricht. We verwachten namelijk dat er erg veel te vinden is op en rond de plek van de kerk.”

Zelf zoeken

Inwoners van Garsthuizen mogen dus meewerken aan het archeologisch onderzoek. Volgens Grégoire is het een unieke kans om inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van de kerk en het dorp. Wanneer er gestart wordt met de werkzaamheden is nog niet duidelijk. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van ruim twaalfduizend euro voor het 'participatie archeologisch onderzoeksproject'.