Nieuw bezwaar tegen megavarkensstal Uithuizen

Natuur-en Milieufederatie in Groningen blijft de komst van een grote varkensstal naar Uithuizen aanvechten.
De rechtbank in Groningen verwierp de bezwaren van milieuclubs tegen de bouw van deze stal voor 6300 varkens. De zaak speelt al 16 jaar, toen een varkenshouder in Zeeland deze vergunning aanvroeg.
De Natuur-en Milieufederatie verwacht dat een beroep tegen de uitspraak van de rechtbank weinig oplevert, maar ziet toch een juridische mogelijkheid: de provincie Friesland heeft in het verleden een foutje gemaakt door een besluit over de natuurbeschermingswet niet openbaar te maken. Daar kan de Natuur-en Milieufederatie alsnog bezwaar tegen maken.