'Waterschap moet schop onder de kont krijgen'

Waterschap Noorderzijlvest moet een schop onder de kont krijgen. Dat zegt de SP in de Groninger Staten. De partij reageert hiermee op de situatie rond de dijken binnen onze provincie. Die zijn bij Noorderzijlvest voor tweederde deel niet op voldoende hoogte.
De SP, gesteund door een groot deel van de Staten, vindt ook dat als het waterschap niet met een goed plan van aanpak komt, de provincie haar taken moet overnemen. Dat plan van aanpak moet voor het eind van de maand op tafel liggen. De dijken zouden op z'n laatst in 2020 op voldoende hoogte moeten zijn, maar de Groninger Staten vinden dat te laat.
Waterschap Noorderzijlvest laat weten dat de urgente projecten, zoals de dijken langs het Eemskanaal en de dijken van de kanalen rondom de stad Groningen, voor 1 januari 2018 zijn afgerond. Daarvoor is geld gereserveerd. Het verbreden en ophogen van andere dijken kan pas beginnen als daarvoor de aangrenzende gronden zijn gekocht van de huidige eigenaren.