'Gevaar dreigt in gevangenis Ter Apel'

In de gevangenis van Ter Apel dreigen ernstige incidenten. Dat zegt de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting. Vanaf 1 januari worden daar alleen vreemdelingen opgesloten.
De commissie schrijft in een protestbrief aan staatssecretaris Teeven dat het nieuwe beleid voor Ter Apel niet strookt met de uitgangspunten van een humane detentie. Volgens de commissie moeten de vreemdelingen een heel groot gedeelte van de dag op hun cel blijven en mogen ze niet bellen, koken of studeren.
De commissie is bang dat de veiligheid in de gevangenis in gevaar kan komen als de vreemdelingen er jarenlang onder een sober regime worden opgesloten.