Provincie wil ruimte voor zonnepanelen in kaart brengen

Het provinciebestuur wil met de gemeenten bespreken waar in Groningen plek is voor zonnepanelen. Ook de eigenaren van de collectoren mogen meepraten.
In het nieuwe omgevingsplan wil de Provincie vastleggen waar zonne-energie is toegestaan. Dat is volgens gedeputeerde William Moorlag nodig omdat het gebruik van zonne-energie zal toenemen.

"Als zonne-energie net als windenergie een hoge vlucht gaat nemen dan komt daar een geweldige ruimteclaim uit voort. Op dit moment wordt het met name op daken opgewekt, maar in de toekomst mogelijk ook wel aan dorpsranden. Hoe moet je weilanden gaan inrichten voor zonne-energie? Over dat type vragen moeten we samen met de gemeenten vroeg gaan nadenken", aldus Moorlag.
Deel dit artikel:

Recent nieuws