Financiën Leek op orde door bezuinigingen

De gemeente Leek heeft haar financiën op orde, dat blijkt uit de begroting voor 2014. De gemeente staat dan bijna 77.000 euro in de plus.
De afgelopen jaren zijn er twee grote bezuinigingsoperaties geweest, waardoor er nu een overschot is.
De komende jaren bezuinigt de gemeente nog meer. Onder andere de onroerendezaakbelasting voor ondernemers wordt jaarlijks verhoogd.