'Hoog tijd voor gekozen burgemeester'

Het wordt hoog tijd voor een gekozen burgemeester. Dat betoogt Eerste Kamerlid voor D66 en staatsrechtsgeleerde Hans Engels van de Rijksuniversiteit Groningen.
Engels meent dat de positie van burgemeester in het lokale bestuur te zwak is geworden, en dat dit ertoe leidt dat veel burgemeesters voortijdig moeten vertrekken wegens een conflict met de gemeenteraad.
Volgens Engels komt dit omdat de rol van de gemeenteraad bij de benoeming van burgemeesters sinds 2001 sterker is geworden. Gemeenteraden doen nu na een vertrouwelijke sollicitatieprocedure een aanbeveling aan de Kroon. In de praktijk neemt de regering het advies van de gemeenteraad altijd over. Behalve bij benoemingen geldt dit ook voor herbenoemingen en voor ontslag. Engels meent dat burgemeesters daardoor sneller worden weggestuurd.
Engels ziet twee mogelijkheden om de positie van burgemeester te versterken. De eerste is dat de burgemeester via een openbare procedure door de gemeenteraad wordt gekozen, de tweede mogelijkheid is een burgemeester die wordt gekozen door de burgers. Engels opteert voor de tweede variant, omdat de burgemeester daarbij meer onafhankelijk en gelijkwaardig kan opereren ten opzichte van de gemeenteraad.