Schoorsteen steenfabriek Rusthoven gesloopt

De dertig meter hoge schoorsteen van de vroegere Steenfabriek Rusthoven bij Wirdum is donderdagmorgen gesloopt.
Dat gebeurde op last van de gemeente Loppersum, die de deels afgebrokkelde schoorsteen levensgevaarlijk vond. Onderzoek van de NAM wees uit dat de schoorsteen een volgende aardbeving niet zou overleven.
De sloop van de schoorsteen is controversieel. De Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland had gehoopt de sloop te kunnen tegenhouden, omdat het om een bijzonder exemplaar ging.