Belangstelling voor bijeenkomst Energy Village Hotel

Ruim vijftig belangstellenden kwamen maandagavond naar een bijeenkomst in het Energy Village Hotel in Uithuizen. Bewoners konden reageren op de plannen om een gedeelte van het hotel om te bouwen tot asielzoekerscentrum.
Als het aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en het Energy Village Hotel ligt, wordt er vanaf 1 november een groep van maximaal 459 asielzoekers en vluchtelingen gehuisvest in het hotel. Volgens het COA is de kamernood onder asielzoekers hoog en biedt het hotel uitkomst.
Omwonenden reageren gematigd positief. Veel van hen zijn benieuwd wat er nu precies gaat gebeuren en hoe lang het asielzoekerscentrum open blijft. Daarnaast kwamen er ook vragen over de dagbesteding van de mensen en hoe groot de kans is op ongeregeldheden met de komst van zo'n grote groep mensen.
Burgemeester Marijke van Beek is voorzichtig positief: "De inwoners van Uithuizen willen weten waar ze aan toe zijn. Logisch. Dat is hun goed recht en daar is de bijeenkomst voor. Ik ben blij dat er een positieve grondhouding is ten opzichte van de komst van 459 vluchtelingen. Nu gaan we beslissen wat er gaat gebeuren met het verzoek van het COA en het Energy Hotel".
Volgende week wordt duidelijk of het Energy Village Hotel daadwerkelijk de groep asielzoekers en vluchtelingen mag herbergen.