Nieuw gemaal Usquerdermaar wegens bodemdaling

In de Usquerdermaar bij Usquert komt een gemaal met scheepvaartsluis, om de waterstand in het gebied te beheersen. Waterschap Noorderzijlvest heeft opdracht gegeven voor de bouw.
Het gemaal is nodig in verband met de bodemdaling als gevolg van gaswinning. De bodem daalt, terwijl de waterstand niet meedaalt. Om de trek van vissen te bevorderen wordt een vismigratievoorziening in het gemaal aangebracht. De kosten van het gehele project bedragen 4,3 miljoen euro en worden volledig door de NAM vergoed.
De waterstand wordt nu nog op peil gehouden door een tijdelijk gemaal in de Helwerdermaar, dat afgebroken wordt zodra het nieuwe gemaal klaar is. Het waterschap verwacht dat het nieuwe gemaal eind volgend jaar af is en de sluis begin 2015.