Onderzoek naar scheepswrakken in oostelijke Waddenzee

Het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen gaat onder water archeologisch onderzoek doen naar oude scheepswrakken en verdronken dorpen. Dat gebeurt in de oostelijke Waddenzee, de Eems en de Dollard. Bij het onderzoek worden ook niet-archeologen ingezet.
Het Instituut voor Archeologie wil in het project 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee' onder meer gaan samenwerken met sportduikers. Zij moeten een licentie krijgen om de wrakken te onderzoeken en te bewaken, een taak die normaliter is voorbehouden aan archeologen omdat het om archeologisch erfgoed gaat. Het project loopt nog tot september 2015.