Extra geld voor beheer kwelders

© René Hoogschagen
De provincie stelt extra geld beschikbaar voor het beheer van de kwelders langs de Groningse Waddenkust. Hierdoor kan vee er veilig grazen en krijgen unieke planten en vogels de ruimte.
De provincie en grondeigenaren van grasland in de kwelders waren het al eens geworden over het beheer en onderhoud van de gebieden. Daarvoor is nu 400.000 euro beschikbaar.
Voor het kwelderbeheer kunnen boeren en natuurorganisaties vanaf volgend jaar maximaal 246 euro vergoeding per hectare aanvragen.