Provinciale Staten: 'Groningen schaliegasvrij'

De winning van schaliegas is ongewenst in de provincie Groningen. Dat vindt een ruime meerderheid van Provinciale Staten. De fracties van PvdA, SP, GroenLinks, CU en D66 steunden woensdagmorgen een motie, die was ingediend door de Partij voor de Dieren.
Onder de noemer 'Groningen schaliegasvrij' vinden de partijen dat de provincie uitgesloten moet worden in de zoektocht naar boorlocaties voor schaliegas. "Groningen heeft zijn portie wel gehad", zei Statenlid Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. PvdA-Statenlid Roelf Schoenmaker liet aan duidelijkheid niets te wensen over: "Zo lang er geen volstrekte duidelijkheid is over de veiligheid valt er met ons niet te praten."
VVD, CDA en PVV stemden tegen de motie. Volgens Statenlid Mirjam Wulfse (VVD) maken de partijen "herrie om niets". Het Statenlid wees erop dat in Groningen amper schaliegas in de grond zit. "Het is een loos signaal en populistisch", oordeelde CDA-Statenlid Frans Keurentjes. Statenlid Matthijs Jansen (PVV) gooide er nog een schepje bovenop: "Dit besluit is net zo zinloos als een visverbod op orka's in de Waddenzee."
Ook gedeputeerde Henk Staghouwer (CU) liet doorschemeren weinig in de motie te zien: "Laten we niet doen aan stemmingmakerij." Het provinciebestuur schreef eerder al in een brief dat er geen aanwijzingen zijn dat bedrijven in Groningen naar schaliegas willen boren: "Door de gaswinning is het op veel plaatsen ook amper mogelijk."
Het weerhield een meerderheid van Provinciale Staten niet om af te zien van de motie. Voor gedeputeerde Staghouwer restte niets anders dan de uitkomst te accepteren: "Wij zullen uw wens overbrengen aan de minister."