Wallage als informateur naar aardbevingsgebied

Jacques Wallage gaat in het aardbevingsgebied aan de slag als een soort informateur. De oud-burgemeester van Groningen moet onderzoeken hoe de NAM, het ministerie van Economische Zaken en betrokkenen in het gebied met elkaar om tafel komen.
Wallage doet dat samen met Pieter van Geel, oud-staatssecretaris van Milieu, in opdracht van het provinciebestuur van Groningen. Het idee is dat de partijen aan deze 'dialoogtafel' informatie en kennis gaan delen en dat ze adviezen gaan geven over de gaswinning en de gevolgen daarvan voor onder meer de veiligheid van bewoners.
Het voorstel van Wallage en Van Geel voor zo'n 'dialoogtafel' moet uiterlijk op 1 februari volgend jaar klaar zijn.