Hoogwateroefening langs kades Eemskanaal

Veel legergroen langs de kades van het Eemskanaal: drie dagen lang trainen militairen van de Nationale Reserve met medewerkers van waterschap Noorderzijlvest op een scenario van extreem hoogwater.
Daarbij dreigen de dijken het te begeven, net als dat in januari 2012 daadwerkelijk dreigde te gebeuren.
Het waterschap test onder andere de inzet van 'box barriers': grote plastic bakken die gevuld worden met water en dienen als hoogwaterkering. De box barriers hebben als voordeel boven zandzakken dat ze licht zijn en makkelijk in elkaar te zetten. Met het relatief nieuwe systeem kan snel een nooddijk worden gebouwd.

Calamiteitenbusje

Nieuw voor het waterschap is ook de inzet van een net nieuw opgeleverd calamiteitenbusje waarmee op locatie een kleine ruimte beschikbaar is voor overleg en aansturing. 'Dat betekent dat we een overlegfaciliteit hebben waar we met verschillende disciplines kunnen overleggen en toegang hebben tot onze weer- en kaartsystemen,' legt Roelf Beukema, teamleider bij Noorderzijlvest, uit.
De Nationale Reservisten trainen onder meer op dijkbewaking en de evacuatie van lastige inwoners. En natuurlijk moeten de militairen ook de handen uit de mouwen steken: ze moeten zandzakken vullen en daarmee de dijken verzwaren.