Curator SC Veendam wil opheldering

Curator Gerard Breuker plaatst nog altijd vraagtekens bij het beleid dat de laatste jaren is gevoerd bij SC Veendam. Hij wil op korte termijn weer om de tafel met de oud-directeur en oud-leden van de Raad van Commissarissen van de failliete voetbalclub.
De curator neemt in ieder geval tot en met januari de tijd om verder onderzoek te doen naar de oorzaak van het faillissement, meldt hij in zijn derde faillissementsverslag. Hij zal controleren of oud-directeur Henk Eising en de voormalige RvC-leden Marijke van Beek, Jo Hoefsloot en Piet Scholtens in gebreke zijn gebleven.

Geschrokken

"De curator wil weten waarom we niet een jaar eerder het faillissement hebben aangevraagd", laat Hoefsloot in een korte reactie weten. "Breuker heeft kennelijk een ander perspectief van de situatie dan de Raad van Commissarissen." Oud-directeur Eising zegt in augustus te hebben gesproken met de curator. "Verder heb ik nog niks van hem gehoord."
Directie en de Raad van Commissarissen spraken in maart 2012 wel over een eventueel faillissement, bleek eerder uit onderzoek van Dagblad van het Noorden en RTV Noord. De stekker trokken ze echter niet uit de club. Dat gebeurde in maart van dit jaar. Hoefsloot: "Wij zagen destijds nog een stip aan de horizon. Daar hebben we ons op geconcentreerd."

Aansprakelijk

Breuker wil nog geen toelichting geven. Maar komt hij tot de conclusie dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en onvoldoende toezicht, dan wordt het viertal hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de financiële malaise. De club bouwde binnen drie jaar tijd een negatief eigen vermogen op van bijna 800.000 euro.