Wallage: 'Alleen geloofwaardig overleg zinvol'

Alleen wanneer de bewoners van het aardbevingsgebied vertrouwen hebben in een nieuw overlegplatform met onder meer de NAM en de Staat als deelnemers, is zo'n ronde tafel zinvol. Dat zegt oud-burgemeester van Groningen Jacques Wallage.
Hij heeft samen met voormalig staatssecretaris Milieu Pieter van Geel dinsdagochtend op het provinciehuis in Groningen plannen ontvouwd om de verstoorde verhoudingen te verbeteren tussen de bewoners enerzijds en de NAM en de Staat aan de andere kant.
Wallage en Van Geel onderzoeken of het loont een 'dialoogtafel' op te zetten en hoe dat overleg moet worden ingevuld. Bij Schiphol en de Tweede Maasvlakte is de dialoogtafel met enig succes ingezet om de angel uit het conflict tussen bewoners en overheden te halen.