Oldambt draait boeteclausule Wereldbazar terug

Ze zijn er uit. De gemeente Oldambt en de ondernemers die in Winschoten en Bad Nieuweschans de Wereldbazar en het Spa World Hotel willen bouwen. Torenhoge bankgaranties om schadeclaims af te dekken en stevige boeteclausules voor het geval de bouw niet doorgaat, zijn van tafel.
Maar een paar maanden geleden werden die voorwaarden wél opgenomen in de overeenkomsten over de te wijzigen bestemmingsplannen. De ondernemers voelden zich onder druk gezet en zetten hun handtekening. 'Anders zou het niet ter inzage worden gelegd.' In totaal ging het in ieder geval om 1,3 miljoen euro.

Wurgcontract

Raadsleden spraken zelfs van een 'wurgcontract', maar het college wilde daar niks van weten. Dinsdagmiddag werd een aanvullend contract ondertekend dat minder strenge eisen stelt en niet zulke hoge bedragen bevat. "We wilden aanvankelijk zekerheden inbouwen, want we hebben niet zo veel ervaring met dit soort grote trajecten", legt wethouder Klaas van Leeuwen uit.

Gemeenteraad

Beide partijen zijn blij dat ze er uit zijn. Petra van Gaanderen, initiatiefnemer achter beide projecten, is wel verbaasd. "Je mag toch van een college in de gemeente Oldambt verwachten dat ze zulke projecten - die zorgen voor veel werkgelegenheid - net zo behandelen als andere projecten." Dinsdagavond discussieert de gemeenteraad nog eens over de plannen. Als eind november de bestemmingsplannen worden vastgesteld kunnen Van Gaanderen en haar partner de bouwaanvragen indienen.