Veel schade op begraafplaatsen door storm

De storm van 28 oktober heeft veel schade veroorzaakt op begraafplaatsen in Bedum en Onderdendam.
Een aantal eigenaren is al benaderd door de gemeente Bedum maar van enkele graven zijn geen contactgegevens. De gemeente roept via haar website nabestaanden op zich te melden. Op de site is ook te zien om welke grafstenen het gaat.