Oproep: RTV Noord zoekt initiatieven voor Filipijnen

Duizenden mensen dood, bijna een miljoen mensen ontheemd: de tyfoon Haiyan sloeg vorige week op de Filipijnen allesverwoestend om zich heen. RTV Noord is op zoek naar Groningers die inzamelings- of hulpacties zijn gestart.
Inmiddels is de hulpverlening in het getroffen gebied, in het midden van de Filipijnen, op gang gekomen. In Nederland zijn de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) de Nationale Actie Filipijnen gestart, via
.
Komende maandag is er een landelijke actiedag met als doel om zo veel mogelijk geld voor het getroffen gebied in te zamelen. Daaraan wordt meegewerkt door tal van publieke en commerciële omroepen.
Ook RTV Noord probeert zijn steentje maandag bij te dragen. Wij zijn op zoek naar Groningers die hulpacties op touw hebben gezet, inzamelingsacties zijn begonnen of contact hebben met mensen in het getroffen gebied. U kunt uw tips mailen naar redactie@rtvnoord.nl.