Geen loting meer voor studie rechten

© Flickr/Bert Kaufmann (Creative Commons)
De zogeheten numerus fixus op de studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen verdwijnt weer.
Sinds dit studiejaar geldt dat niet meer dan zeshonderd studenten rechten kunnen doen. Op die manier wil de universiteit de kwaliteit van de opleiding garanderen. Maar dit jaar schreven minder dan zeshonderd studenten zich in en dus is de loting eigenlijk overbodig.
Volgens bestuursvoorzitter Sibrand Poppema is dit opmerkelijk, want rechten was een sterk groeiende opleiding. Vorig jaar schreven nog 740 studenten zich in, nu waren dat er niet meer dan 585. Een verklaring heeft Poppema niet voor de dalende cijfers. Mogelijk komt het doordat de vooruitzichten op de arbeidsmarkt ongunstiger zijn voor juristen. Ook kan de numerus fixus nieuwe studenten hebben afgeschrikt.
Ook veel andere universiteiten schaffen de numerus fixus voor rechten weer af.