RUG ontwerpt taalspel

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een taalspel ontworpen waarin mensen kunnen testen hoe goed ze iemand begrijpen die een taal spreekt die verwant is aan de eigen taal.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een Nederlander en een Duitser die met elkaar praten, maar ieder in hun eigen taal. Met behulp van het spel van de RUG wordt de onderlinge verstaanbaarheid onderzocht van zestien talen binnen drie Europese taalfamilies.
Het spel is te vinden op www.micrela.nl/app.