'Taxaties bevingsschade schieten ernstig tekort'

De taxaties van de aardbevingsschade in Noord-Groningen schieten ernstig tekort. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis. De NAM-taxateurs rapporteren soms slechts de helft van de werkelijke schade.
Taxateurs gaan op heel verschillende manieren te werk en hanteren geen vast protocol om uiteenlopende soorten schade juist vast te stellen. Volgens de vereniging wordt de omvang van de schade daardoor vaak onvolledig ingeschat. De eigenaar loopt dan het risico dat de vergoeding niet genoeg is om de schade aan zijn huis te herstellen.
Vereniging Eigen Huis adviseert Groningse huiseigenaren om altijd een contra-expertise te laten uitvoeren, nadat de schade door de NAM is getaxeerd.