SP wil dat kabinet regionaal mediacentrum steunt

Het kabinet moet eraan meewerken dat er een regionaal mediacentrum komt, waarvan alle nieuwsmedia binnen een regio profiteren.
SP-Kamerlid Jasper van Dijk zal dat maandag voorstellen bij de behandeling van de mediabegroting in de Tweede Kamer. Van Dijk wijst erop dat de regionale pers zwaar onder druk staat. Inwoners raken daardoor minder goed geïnformeerd over hun regio.
De gemeentepolitiek wordt volgens Van Dijk nog maar nauwelijks gevolgd door journalisten. "Als niemand weet wat bestuurders uitspoken, kunnen koninkrijkjes ontstaan waarin wethouders ongestoord hun gang kunnen gaan. Dat is zeer ongezond voor de werking van de democratie", zegt Van Dijk. In de mediacentra die Van Dijk voorstelt, zouden regionale omroepen en kranten kunnen samenwerken en zich bezighouden met innovatie.