Pekela steunt woningverbetering

In de gemeente Pekela komt een regeling voor particuliere woningverbetering. Huiseigenaren kunnen via de gemeente een lening afsluiten tegen een rente die lager is dan de marktrente.
De gemeente trekt in totaal twee ton voor de regeling uit. Het geld moet worden gebruikt voor het opknappen van de woning en het nemen van energiebesparende maatregelen. Het gaat om woningen met een WOZ-waarde van maximaal 150.000 euro. Daar valt 70% van de totale woningvoorraad van Pekela onder.
De gemeente wil met de regeling de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad verhogen en zo het woon- en leefklimaat verbeteren. Dit zou krimp kunnen tegengaan.