Rekenkamer: geld Waddenfonds amper zinvol besteed

Het geld dat in de periode 2007 - 2011 door het Waddenfonds is uitgegeven, is maar voor een klein deel nuttig besteed. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport over het beheer van het Waddengebied.
Het Waddenfonds is een compensatie voor de gaswinning op de Wadden en bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten in het gebied.
De Rekenkamer concludeert dat te veel instanties bij het beheer van de Wadden betrokken zijn. Ministeries, provincies en ander organisaties, werken niet goed samen, zitten elkaar soms in de weg en dat leidt tot onnodige bureaucratie. De Rekenkamer vindt daarom dat er één instelling de regie over de Wadden moet krijgen, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

Pas op de plaats

De Rekenkamer vindt dat de coördinerend minister voor het Waddengebied, Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu), een pas op de plaats moet maken en opnieuw moet bepalen wat de ambities van het Rijk voor de Wadden moet zijn, hoe die kunnen worden bereikt en wie daarover moet gaan.
In een reactie aan het ANP laat Schultz weten dat ze de voorgestelde pas op de plaats niet zal maken. Wel zal ze gebruikmaken van het rapport bij het verbeteren van het Waddenbeheer.