Voorlopig geen fusie tussen basisscholen Stedum

© Jeroen Berkenbosch
Openbare basisschool de Bongerd en christelijke basisschool Crangeborg in Stedum gaan voorlopig niet fuseren.
De schoolbesturen hebben de afgelopen maanden intensief overlegd met de medezeggeschapsraden van beide scholen, maar geen overeenstemming bereikt. Daarom is besloten voorlopig pas op de plaats te maken en de fusieplannen in de ijskast te zetten. De ouders van de leerlingen zijn inmiddels ingelicht.