Instellingen

'Aanbesteding tram was te moeilijk'

Het gemeentebestuur van Groningen concludeert dat de aanbestedingsprocedure voor de tram misschien te ingewikkeld is geweest.
De bedrijven die de aanbesteding zouden winnen, moesten de eerste 25 jaar de exploitatie van de tram op zich nemen. Burgemeester en wethouders vragen zich af of weer gekozen zou moeten worden voor deze aanbestedingsmethode.
Eerder uitte het trambureau al stevige kritiek op de gang van zaken rond het tramproject. Door het plotselinge afblazen van de tram zouden bedrijven niet meer zo makkelijk in zee gaan met lagere overheden voor dit soort projecten. Ook was volgens het trambureau de politieke betrokkenheid bij het project te groot, waardoor het te vaak wachten was op besluitvorming.
Het gemeentebestuur wil nu voortaan vastleggen wat in zo'n traject belangrijke besluitvormingsmomenten zijn, zodat vertraging niet optreedt.