Nut cameratoezicht blijkt beperkt

© ladybugbkt / Flickr Creative Commons
Cameratoezicht is geen wondermiddel dat drugsoverlast als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau Intraval, in opdracht van de gemeente Groningen.
Aanleiding voor het onderzoek is de drugsoverlast in het A-kwartier in de stad. De raad wilde cameratoezicht daar niet zomaar toestaan en eiste dat eerst werd uitgezocht of het wel zin heeft. Intraval bekeek een aantal onderzoeken naar cameratoezicht in ondermeer Amsterdam, Rotterdam en Heerlen. Daaruit bleek dat het alleen zinvol is als de beelden live worden uitgelezen.
Ook is het moeilijk om conclusies te trekken over het effect, omdat cameratoezicht bijna altijd gepaard gaat met andere maatregelen, zoals extra politie-inzet. De gemeenteraad bespreekt het onderzoek half december.