Aanleg nieuwe fietsroutes duurt nog jaren

De nieuwe fietsroutes tussen Groningen en Ten Boer en Groningen en Winsum laten nog jaren op zich wachten. De provincie Groningen wil er zogenaamde Fietsroutes Plus van maken: extra brede en veilige fietspaden.
Geïnteresseerden konden de afgelopen tijd meedenken over het traject. Op de route naar Ten Boer worden zowel de fietspaden langs de N360 als de Stadsweg aangepakt. Voor de route Groningen-Winsum wordt gedacht aan een fietspad langs het spoor.
De fietsroutes kosten samen bijna tien miljoen euro. Doordat het tracé nog verder moet worden uitgewerkt en bestemmingsplannen nog aangepast, duurt het nog zeker tot 2016 voordat de aanleg begint.