Laatste loodjes voor klokkenluider Koop Tjuchem

Klokkenluider en oud-Koop-werknemer Ad Bos hoort vandaag of hij definitief is verlost van strafrechtelijke vervolging.
De 65-jarige Bos onthulde in 2001 de schaduwboekhouding van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem, waarmee hij de bouwfraude aan het licht bracht.
In zijn eigen zaak beschuldigt justitie hem van omkoping van ambtenaren. Bos werd in eerste instantie schuldig verklaard, maar kreeg geen straf. In hoger beroep verbood het Haagse gerechtshof verdere vervolging van Bos. Maar in cassatie bepaalde de Hoge Raad dat het hof in Amsterdam de zaak opnieuw moest doen.
Inmiddels is het Openbaar Ministerie van gedachten veranderd. Twee weken geleden heeft het OM zelf voorgesteld de strafzaak te beëindigen. Volgens het OM sleept de zaak al veel te lang en dient de vervolging van Bos nauwelijks nog enig belang. Het OM zegt nu het belang van klokkenluiders als Bos te waarderen en te erkennen. Ook daarom moet de zaak van de baan, vindt justitie.