Zorgen Stadspartij over werknemers Simplon

© RTV Noord
De Groninger Stadspartij maakt zich zorgen om de werknemers van het failliete poppodium Simplon.
De fractie vraagt aan het college van B en W of er geld beschikbaar is voor een sociaal plan, mochten de werknemers ontslagen worden. Ook vraagt de Stadspartij zich af of het faillissement gevolgen heeft voor de huidige bestuurders van Simplon.
Het college heeft nog niet op de vragen gereageerd.