Groningse boeren willen provinciaal 'Ganzenakkoord'

Groningse boeren willen met de provincie afspraken maken over het verjagen en afschieten van ganzen, nu het landelijke akkoord daarover van tafel is.
Het Ganzenakkoord was een afspraak tussen de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties over het beheer van de miljoenen ganzen in Nederland. In ruil voor het terugbrengen van het aantal ganzen dat op de akkers neerstrijkt zouden boeren de trekganzen in de winter met rust laten. Het akkoord zou op 1 januari 2014 van kracht worden.
Gisteren klapte het akkoord, onder meer omdat boeren vinden dat de periode dat ganzen met rust moeten worden gelaten in de winter te lang is. Ze blijven volgens de boeren daardoor grote schade veroorzaken aan landbouwgewassen. Nu er over de winterrust geen akkoord bereikt kan worden is het hele landelijke akkoord in één klap van tafel.
De boeren hopen met de provincie nieuwe afspraken te maken, met onder meer een kortere winterrust, maar volgens gedeputeerde Henk Staghouwer houdt de provincie Groningen vast aan de uitgangspunten van het, nu verworpen, landelijke akkoord.